Privacy Policy

Villa Georges Theunis, gevestigd Koninklijke Baan 55 B, 8420 De Haan, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonlijke gegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.villa-georges-theunis.be

Koninklijke Baan 55 B

8420 De Haan

+32 475816174

Eddy Vandenbriele is de Functionaris Gegevensbescherming van deze website. Hij is te bereiken via eddy.vandenbriele@telenet.be

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Residentie Miramar verwerkt enkel persoonsgegevens die nodig zijn voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling
  • Verzenden van publiciteit
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren

We gebruiken geen social media plugins.

Persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden.

Geautomatiseerde besluitvorming

Residentie Miramar neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Residentie Miramar) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Residentie Miramar bewaart uw persoonsgegevens enkel en alleen om u reclame te kunnen mailen of u te kunnen telefoneren en dit zolang u verkiest niet meer gecontacteerd te worden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Residentie Miramar gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Residentie Miramar en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar eddy.vandenbriele@telenet.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Residentie Miramar wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Residentie Miramar neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via eddy.vandenbriele@telenet.be.